Lô gan Bình Định - Kết quả thống kê lo gan BDI lâu ra nhất

Thống kê Lô Gan xổ số Bình Định ngày 4/12/2023

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 30 kì quay

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
31 20 ngày 13/07/2023 167
36 17 ngày 03/08/2023 196
27 17 ngày 03/08/2023 175
26 16 ngày 10/08/2023 147
79 15 ngày 17/08/2023 133
71 14 ngày 24/08/2023 189
58 14 ngày 24/08/2023 175
85 12 ngày 07/09/2023 224
08 12 ngày 07/09/2023 238
39 12 ngày 07/09/2023 210

Top 10 cặp số Bình Định lâu về nhất

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
28 - 82 136 ngày 22/04/2021 609
36 - 63 121 ngày 05/08/2021 798
47 - 74 117 ngày 02/09/2021 440
46 - 64 114 ngày 23/09/2021 910
25 - 52 78 ngày 02/06/2022 749
27 - 72 70 ngày 28/07/2022 672
03 - 30 70 ngày 28/07/2022 672
18 - 81 61 ngày 29/09/2022 1232
16 - 61 60 ngày 06/10/2022 567
49 - 94 58 ngày 20/10/2022 798

Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
00 Vừa ra Vừa ra 147
01 4 lần quay 02/11/2023 161
02 5 lần quay 26/10/2023 140
03 5 lần quay 26/10/2023 133
04 1 lần quay 23/11/2023 147
05 6 lần quay 19/10/2023 245
06 2 lần quay 16/11/2023 175
07 4 lần quay 02/11/2023 140
08 12 lần quay 07/09/2023 238
09 3 lần quay 09/11/2023 147
10 2 lần quay 16/11/2023 105
11 Vừa ra Vừa ra 154
12 3 lần quay 09/11/2023 140
13 1 lần quay 23/11/2023 217
14 1 lần quay 23/11/2023 238
15 1 lần quay 23/11/2023 147
16 Vừa ra Vừa ra 168
17 4 lần quay 02/11/2023 196
18 3 lần quay 09/11/2023 147
19 1 lần quay 23/11/2023 189
20 6 lần quay 19/10/2023 182
21 10 lần quay 21/09/2023 210
22 7 lần quay 12/10/2023 294
23 1 lần quay 23/11/2023 245
24 8 lần quay 05/10/2023 175
25 4 lần quay 02/11/2023 168
26 16 lần quay 10/08/2023 147
27 17 lần quay 03/08/2023 175
28 2 lần quay 16/11/2023 259
29 Vừa ra Vừa ra 168
30 7 lần quay 12/10/2023 168
31 20 lần quay 13/07/2023 167
32 3 lần quay 09/11/2023 217
33 1 lần quay 23/11/2023 175
34 Vừa ra Vừa ra 224
35 2 lần quay 16/11/2023 154
36 17 lần quay 03/08/2023 196
37 8 lần quay 05/10/2023 182
38 Vừa ra Vừa ra 189
39 12 lần quay 07/09/2023 210
40 5 lần quay 26/10/2023 161
41 6 lần quay 19/10/2023 203
42 1 lần quay 23/11/2023 273
43 Vừa ra Vừa ra 182
44 4 lần quay 02/11/2023 175
45 5 lần quay 26/10/2023 210
46 5 lần quay 26/10/2023 238
47 Vừa ra Vừa ra 224
48 2 lần quay 16/11/2023 252
49 12 lần quay 07/09/2023 168
50 8 lần quay 05/10/2023 112
51 8 lần quay 05/10/2023 238
52 3 lần quay 09/11/2023 371
53 7 lần quay 12/10/2023 315
54 10 lần quay 21/09/2023 210
55 Vừa ra Vừa ra 147
56 2 lần quay 16/11/2023 224
57 1 lần quay 23/11/2023 154
58 14 lần quay 24/08/2023 175
59 Vừa ra Vừa ra 189
60 1 lần quay 23/11/2023 125
61 2 lần quay 16/11/2023 147
62 5 lần quay 26/10/2023 161
63 6 lần quay 19/10/2023 196
64 Vừa ra Vừa ra 203
65 3 lần quay 09/11/2023 217
66 Vừa ra Vừa ra 238
67 Vừa ra Vừa ra 140
68 10 lần quay 21/09/2023 189
69 1 lần quay 23/11/2023 189
70 1 lần quay 23/11/2023 182
71 14 lần quay 24/08/2023 189
72 6 lần quay 19/10/2023 217
73 9 lần quay 28/09/2023 287
74 3 lần quay 09/11/2023 189
75 4 lần quay 02/11/2023 203
76 5 lần quay 26/10/2023 154
77 2 lần quay 16/11/2023 175
78 3 lần quay 09/11/2023 147
79 15 lần quay 17/08/2023 133
80 2 lần quay 16/11/2023 182
81 2 lần quay 16/11/2023 231
82 1 lần quay 23/11/2023 238
83 Vừa ra Vừa ra 301
84 5 lần quay 26/10/2023 280
85 12 lần quay 07/09/2023 224
86 3 lần quay 09/11/2023 223
87 2 lần quay 16/11/2023 168
88 Vừa ra Vừa ra 182
89 1 lần quay 23/11/2023 238
90 5 lần quay 26/10/2023 245
91 3 lần quay 09/11/2023 224
92 9 lần quay 28/09/2023 147
93 Vừa ra Vừa ra 378
94 4 lần quay 02/11/2023 245
95 5 lần quay 26/10/2023 175
96 6 lần quay 19/10/2023 245
97 4 lần quay 02/11/2023 329
98 2 lần quay 16/11/2023 154
99 9 lần quay 28/09/2023 175

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
9x 199 ngày 18/05/2023
4x 150 ngày 06/07/2023
8x 136 ngày 20/07/2023
3x 59 ngày 05/10/2023
6x 38 ngày 26/10/2023
0x 31 ngày 02/11/2023
7x 24 ngày 09/11/2023
2x 17 ngày 16/11/2023
5x 10 ngày 23/11/2023
1x 3 ngày 30/11/2023

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay

Đuôi số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x1 Chưa ra trong 30 lần quay -
x3 101 ngày 24/08/2023
x5 94 ngày 31/08/2023
x0 66 ngày 28/09/2023
x2 52 ngày 12/10/2023
x9 38 ngày 26/10/2023
x4 24 ngày 09/11/2023
x8 17 ngày 16/11/2023
x7 10 ngày 23/11/2023
x6 3 ngày 30/11/2023